MAGNIFICAT


escuchar    /    volver a lista de canciones


Sol        Do   Re      Sol             Do             Re            Sol
Magnificat, magníficat. Magnificat anima mea Domino
              Do  Re      Sol             Do             Re Sol
Magnificat, magnificat. Magnificat anima mea.